was successfully added to your cart.
Category

Hitéleti alapozó

Mi a csoda?

By | Élménykeresés, Hitéleti alapozó

Csoda. Keresztényként (vagy a Szentírás sorainak ismerőjeként) azonnal bibliai történetek sora villan fel az agyunkban Krisztus csodatételeiről. Személyes emlékeket is őrzök a krisztusi csodákról. Gyerekként édesanyám minden este odaült az ágyam szélére és fél órán keresztül mesélt nekem lefekvés előtt. Nem csak a Nagy indiánkönyv, Robinson Crusoe, a Pál utcai fiúk vagy A kincses sziget történeteit beszélte el nekem fejezetről fejezetre, sorról sorra, hanem a Bibliát is így „olvastam” először – folytatásos „hangoskönyvként”, a világ – számomra – legszebb hangján. A kedvencem, amit többször tűzettem az „esti műsorra”, Márk evangéliumának Jézus csodatételére vonatkozó sorai voltak: „Amikor Jézus ismét áthajózott a…

Read More

Honnan tudhatom biztosan, hogy létezik Isten?

By | Ateizmus és hit viszonya, Élménykeresés, Hitéleti alapozó

Azóta tesszük fel újra és újra ezt a kérdést, amióta az ember először emelte tekintetét az égre jeleket kutatva és megerősítést várva, hogy nincs egyedül a világban. Hogy létezik valamilyen nála nagyobb erő, amely megteremtette és irányítja az univerzumot, hatással van az életére, rendet, harmóniát és moralitást hozva a fizikai világ szenvtelen, mechanikus működésébe. Nem kockáztatunk tehát sokat azzal, ha azt mondjuk, hogy Isten létének és nemlétének kérdése egyidős az emberi élet értelmének, céljának létéről vagy nemlétéről szóló vitával. Hiszen, ha nem szándékkal jöttünk a világra és nem vagyunk többek véletlenül egymáshoz kapcsolódó atomokból létrejött biológiai létformánál, akkor minden tettünk,…

Read More

Lehetnek ateista barátaid?

By | Ateizmus és hit viszonya, Hitéleti alapozó

  Családot nem választhatsz, de barátokat igen – szokták mondani. De valld be, vajon képes lennél pusztán annak alapján válogatni az utóbbiak közül, hogy miként viszonyulnak Istenhez? Tény, hogy életed szereplői között vannak hívők és vannak „nem hívők”, akiket nevezzünk az egyszerűség kedvéért ateistáknak. Kérdés persze, hogy kell-e firtatnod, miben hisznek, pontosan mi szerint élnek mások? Kell-e kategorizálnod őket? Mondjuk: itt ez a jóbarátom, nem hisz Istenben, de úgy látom, keresztény értékek szerint él. Vagy itt ez a másik, hisz ugyan Istenben, de nem jár templomba. Vagy a harmadik: ő Istent, egyházat, értékeket egyaránt elutasít, ő maradhat? Nos, ezeket a…

Read More

Hinni vagy nem hinni könnyebb?

By | Hitéleti alapozó

Talán te is találkoztál már azzal a véleménnyel, hogy hívőnek lenni könnyű dolog. Hogy az emberek azért „menekülnek” az Egyház ölelő karjaiba, mert egyszerűbb Istenben hinni, mint „racionálisan”, kétségekkel a szívünkben, „autonóm” módon élni. Most tekintsünk el attól, hogy eleve mennyire sértő feltételezés, hogy minden hívő szellemi-lelki lustaságban szenvedő, gyámoltalan gyermek, vagy egyenesen ostoba, és tegyük fel magunknak őszintén a kérdést: tényleg könnyebb hinni, mint nem hinni? Rátalálni Istenre tényleg azt jelenti, hogy egy háborítatlan oázist fedezünk fel magunknak, miként Ézsaú a Teremtés könyvében, „megjövén elfáradva a mezőről” (25,29)? Vagy a hit nehéz döntések és fájdalmas felismerések láncolata is, amelyek…

Read More

[Hitéleti alapozó] A hét Szentség

By | Hitéleti alapozó

Mi is valójában a hét Szentség és miért van szükség a szentségek felvételére? A szentségek a Jézus Krisztus által alapított és az Egyház által közvetített látható jelek, amelyek által mi, hívők részesülhetünk az Ő megváltó szeretetének kegyelmében. A keresztség, az Oltáriszentség, a bűnbánat, a bérmálás, a házasság, az egyházi rend és a betegek kenete átível egész életünkön.   A keresztség szentsége A keresztség szentségében a keresztvíz által meghaltunk a bűnnek, és Isten gyermekeként születtünk újjá, ezért ez a legelső lépés az életszentség útján. A keresztség megszabadít bennünket minden addigi bűnünktől és az Egyház tagjává válunk általa. Bár e szentség kiszolgáltatója…

Read More